شیاف واژینال ایسیلک

ماده موثره در هر شیاف ۲ میلی گرمی حاوی:

ویتامین E۱ میلی گرم
ویتامین A۱ میلی گرم
هیالورونیک اسید۵ میلی گرم

سایر ترکیبات شامل:
وایتپسول W35، ایتپسول E76، بوتیلید هیدروکسی تولوئن، BHT

موارد استفاده:
* کمک به درمان آتروفی واژن در زنان یائسه
* کمک به درمان خشکی واژن به عنوان یک مرطوب کننده قوی
* کمک به استحکام دیواره واژن
* کاهش عفونت ناشی از خشکی واژن
* پیشگیری از شل شدن دیواره واژن

ایسیلک
ایسیلک