عسل و عصاره طیعی آویشن شیرازی HoneyYAS

ماده موثره در هر ۵ میلی لیتر حاوی:

  • عسل: ۱۵۰۰ میلی گرم
  • آویشن شیراز: ۸۹۰ میلی گرم

سایر ترکیبات:

متیل پارابن، سوربیتول، پروپیل پارابن، پروپیلن گلیکول، شکر، آب خالص

توضیحات:

توانایی عسل در کاهش علایم مربوط به آسم و به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از ایجاد آن علایم در مطالعات مختلف نشان داده شده است. آویشن دارای ویژگی های مختلف دارویی از جمله آنتی اکسیدان (از طریق مهار رادیکال های آزاد، افزایش آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی درون زا و کلات یون های فلزی)، مهار رادیکال های آزاد، ضد التهاب (از طریق مهار جذب سیتوکین ها و کموکاین ها)، ضد درد، ضد اسپاسم، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد عفونی کننده و ضد تومور است.

موارد استفاده
  • ضد سرفه
  • موثر در درمان برونشیت
  • خلط آور
مکانیسم تأثیرگذاری

عسل:

غربالگری فیتوشیمیایی عسل نشان می دهد، عسل شامل:

آلکالوئیدها، فنول ها، فالونوئیدها، ساپونین ها، استروئیدها و آنتراکینون ها هستند. این مواد شیمیایی مسئول فعالیت های زیستی گزارش شده هستند.

عسل در طب سنتی برای درمان سرفه و تب استفاده می شده است. توانایی عسل در کاهش علایم مربوط به آسم و به عنوان یک عامل پیشگیری کننده از ایجاد آن علایم در مطالعات مختلف نشان داده شده است.

علایم بهبودی در برونشیت مزمن و آسم برونشیال در مدل های حیوانی با مصرف عسل دیده شده است.

علاوه بر این، یک مطالعه انجام شده توسط Kamaruzaman و همکاران نشان داد که درمان با عسل با کاهش تغییرات هیستوپاتولوژیک مرتبط با آسم در مجاری تنفسی به طور موثر از التهاب مجاری هوایی ناشی از ovalbumin جلوگیری کرده و همچنین از القای آسم پیشگیری می کند.

همچنین استنشاق عسل برای از بین بردن موثر هیپرپلازی سلول های ترشح کننده مخاط دیده شده است.

آویشن:

آویشن یک درختچه معطر از خانواده Lamiaceae است که در منطقه مدیترانه وجود دارد. تیمول، که از نظر شیمیایی به عنوان 2-ایزوپروپیل-5-متیل فنل شناخته می شود، یک فنل مونوترپن بلوری بی رنگ است. این یکی از مهم ترین مواد تشکیل دهنده رژیم غذایی در گونه های آویشن است.

قرن هاست که از آن در طب سنتی استفاده می شود و نشان داده شده است که دارای ویژگی های مختلف دارویی از جمله آنتی اکسیدان (از طریق مهار رادیکال های آزاد، افزایش آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی درون زا و کلات یون های فلزی)، مهار رادیکال های آزاد، ضد التهاب (از طریق مهار جذب سیتوکین ها و کموکاین ها)، ضد درد، ضد اسپاسم، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد عفونی کننده و ضد تومور است.

یکی از پرمصرف ترین داروهای گیاهی برای درمان دستگاه تنفسی در التهاب هاست. به طور خاص، آویشن توسط پزشکان و پزشکان سنتی به عنوان یک عامل ضد سرفه، خلط آور، ضد میکروبی و اسپاسمولیتیک نشان داده می شود.

کمیته محصولات دارویی گیاهی آژانس دارویی اروپا (EMA) استفاده از داروهای پایه آویشن مانند عصاره ها و تنتورهای خشک و مایع را برای درمان سرفه همراه با سرماخوردگی تأیید کرده است.

پتانسیل دارویی محصولات مبتنی بر آویشن با وجود ترکیبات فعال زیستی مانند مونوترپن های فنلی (تیمول) ، اسیدهای فنلی (رزمارینیک و اسید اتیک) ، fl آونوئیدها (روتین ، لوتئولین ، کوئرستین و مشتقات آپیژنین) و تری ترپن ها (اورسولیک و اسیدهای اولئانولیک)است.

در COPD،  سلول های التهابی نوتروفیل، ماکروفاژها و لنفوسیت ها فعال می شوند تا از طریق فعال شدن فاکتور هسته ای κB (NF-kB) ، که باعث رونویسی ژن آنها می شود، سیتوکاین های مختلفی به عنوان IL-1beta ،IL6 و IL-8 آزاد کنند،که اینها باعث التهاب و آسیب سلول های تنفسی می شوند.

عصاره آویشتن که با غلظت 0.3% استفاده میشود می تواند IL-1 beta و IL_8 را از طریق down-regulating فاکتور هسته ای (NF-kB) کاهش می دهد.

ترکیبات
  • عسل
  • عصاره آویشن
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt